תקנון שימוש באתר

 1. ברוכים הבאים לאתר נקניק קצבים מבית לה ארטיזאן שרקוטרי ח. פ. 515320729 מרח' בית הדפוס 34, ירושלים , אנא קראו בתשומת לב תקנון זה מפעם לפעם, שכן עשויים לחול בו שינויים.

 2. השימוש באתר מהווה הסכמה בלתי מותנית לתנאי תקנון זה.

 3. לקוחות יקרים, שירות הלקוחות של נקניק קצבים זמין לכם בכל עניין בטלפון מספר - 054.397.2658.

 4. אתר נקניק קצבים  הינו אתר אינטרנט במסגרתו מתבצעות מכירות (להלן: "נקניק קצבים " או "האתר"). האתר מנוהל ע"י חברת לה ארטיזאן שרקוטרי בע"מ מרחוב בית הדפוס 34, ירושלים (להלן "החברה" או "נקניק קצבים").

 5. לקוח המבצע הזמנה באתר נקניק קצבים, מצורף באופן אוטומטי למועדון הלקוחות של נקניק קצבים.

 6. השירות שניתן במסגרת נקניק קצבים הם באזורים מסוימים בלבד לפי שיקול דעתה הבלעדי (להלן: "אזור הפעילות"). אזורי הפעילות משתנים מעת לעת, על הלקוח לוודא באמצעות האתר או באמצעות מוקד שירות הלקוחות כי האזור אליו הוא מבקש להזמין את המשלוח נמצא באזור הפעילות. לתשומת לבכם, אספקת המוצרים שנרכשו ב-נקניק קצבים  אפשרית רק כאשר אין מניעה טכנית או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

 7. נקניק קצבים שומרת לעצמה את הזכות בכל עת:


  1. לשנות ו/או להפסיק את פעילות נקניק קצבים.

  2. לשנות את התקנון מפעם לפעם עפ"י שיקול דעתה הבלעדי.

  3. לשנות, להחליף או להוציא אחד או יותר מהמוצרים המוצגים באתר.

  4. לשנות את אופן הצגת המוצרים, את מחיר המוצרים ופרטים נוספים הנוגעים במוצרים.

 8. חלק מהמוצרים המפורסמים באתר הינם מוצרים שמחירם תלוי במשקלם לדוגמה נקניק שלם, לכן  חיוב הלקוח ייעשה לפי משקל המוצרים המדויק בפועל. שקילת המוצרים וגביית התשלום יעשו לאחר ביצוע ההזמנה ע"י הלקוח.

 9. מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ.

 10. תהליך הרכישה באתר מתבצע ע"י הוספת פריטים לסל הקניות ובחירת כמויות, התהליך עשוי להשתנות ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של נקניק קצבים. בסיום תהליך הרכישה יתקבל דף המציג את פרטי ההזמנה ומספר אישור ההזמנה המהווה אישור לביצוע ההזמנה בצורה תקינה. במקביל, יישלח ללקוח מייל עם מספר אישור ההזמנה.

 11. לאחר סיום הוספת המוצרים לסל כאמור, יוכל הלקוח לציין במקום המיועד לכך כי הוא מסכים שהמוצרים המוזמנים יושארו בסמוך לדלת מקום האספקה או במקום מבוקש אחר על ידו. כמו"כ, רשאי הלקוח לבקש שהמשלוח יימסר לאדם אחר שאת פרטיו יזין הלקוח. בכל מקרה, השארת המוצרים תיעשה ע"פ בחירת הלקוח ותהיה באחריותו הבלעדית. לאחר השארת המוצרים ע"י חברת נקניק קצבים במען הלקוח לפי בחירתו כאמור, לא יוכל הלקוח להעלות טענה על אי התאמה / החזרה / זיכוי / גניבת המוצרים וכיוב'.

 12. אתר נקניק קצבים מאובטח באמצעות תעודת אבטחה SSL הנהוגה באתרי מסחר אלקטרוני.   

 13. התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי. על הלקוח לשלם בכרטיס השייך לו ואשר פרטי זהותו תואמים את הנתונים שהוזנו למערכת במסך הקופה. פרטי כרטיס האשראי יכול שיישמרו ע"ג שרת מאובטח ייעודי.

 14. ביצוע הזמנה באתר נקניק קצבים אפשרית בכל שעות היממה למעט שבתות וחגים, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקה או מכל סיבה אחרת.

 15. מדיניות אספקה


   1. מועדי וזמני האספקה של ההזמנה, כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן.

   2. שעות הפעילות של מוקד הלקוחות: 09:00-19:00

   3. מועדי השליחויות: 12:00-19:00

   4. על אף האמור בכל מקום בתקנון זה, מובהר בזאת כי ייתכן ויחולו שינויים/חריגות במועדי האספקה וכן במועדי שעות הפעילות של מוקד שירות הלקוחות ונקניק קצבים אינה מחויבת למועדים אלה.

   5. בנוסף למחירי המוצרים יחויב הלקוח בדמי משלוח. מחיר דמי המשלוח יצוין במסך הקופה בטרם השלמת הרכישה. מחיר המשלוח יכול להשתנות מעת לעת ולהיות כפוף למבצעים, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של נקניק קצבים.

   6. דמי המשלוח יקבעו סופית בהתאם לסכום הקניה לתשלום ביום אספקת המוצרים.

   7. מובהר כי לקוח שתואם עמו משלוח ולא היה בביתו במועד שתואם עמו, ולא אישר השארת המוצרים מחוץ לדלת המען או אצל אדם אחר כמפורט לעיל, יחויב בדמי משלוח מלאים בגין משלוח חוזר, בנוסף לדמי המשלוח בהם חויב (אם חויב), בהתאם לתעריפים הקבועים באתר, וזאת גם אם המשלוח המקורי הינו ללא דמי משלוח או בהטבה בדמי משלוח.

   8. הלקוח יכול לבצע הזמנה באמצעות האתר ולהגיע לאסוף את ההזמנה בצורה עצמאית בחנות המפעל.

   9. נקניק קצבים תשתדל לספק ללקוחותיה את המוצרים שהזמינו, אך היות ומפעל הבשר כפוף למשתנים רבים, נקניק קצבים אינה מתחייבת לספק ללקוח מוצרים בין אם צויין שהם קיימים או אינם קיימים במלאי. במקרה של חוסרים כאמור, הלקוח יוכל לקבל עדכון טלפוני או לקבל מוצר חליפי דומה. נקניק קצבים לא תחייב את הלקוח בגין המוצרים שהוזמנו אך לא סופקו ללקוח מכל סיבה שהיא

   10. לאחר השלמת ההזמנה באתר, הלקוח יוכל לבחור את מועד האספקה הרצוי. אתר נקניק קצבים יציע מועדי אספקה בהתאם לשיקוליה ולאילוצים הלוגיסטיים.

   11. על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת האספקה.

   12. במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ"ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך לשליח בעת מסירת ההזמנה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ ההחלפה/ ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/ הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין. ביטול הזמנה יכול להתבצע בטרם החלה עבודת הטיפול בהזמנה באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני.

   13. נקניק קצבים תהא רשאית לבטל הזמנה ובלבד שתמסור על כך ללקוח הודעה שעתיים ומעלה לפני מועד האספקה.

 16. מדיניות ביטולים


   1. זכות הלקוח להחזרת מוצר ו/או לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981, הוראות חוק המכר, התשכ"ח - 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו - 1986, ו/או בכפוף למדיניות נקניק קצבים כפי שתהא מעת לעת.

   2. האמור בתקנון זה יחול גם במידה ולקוח בחר לבצע הזמנה באמצעות הטלפון או בדרך אחרת.

   3. בנוסף, נקניק קצבים מוכרת באמצעות האתר מוצרים של חברות אחרות, במקרה זה יחולו תנאי תקנון זה בשינויים המחויבים על היצרן / הספק של מוצרים אלו.

   4. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.

   5. אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר, במידה ומופיעים. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.

   6. התמונות הינן להמחשה בלבד.

   7. נקניק קצבים תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה שהיא. נקניק קצבים לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי וכו'.

   8. הנתונים המופיעים לעניין המוצרים, הרכבם, תכונותיהם וכיוצ"ב נמסרו על-ידי ספקי המוצר ועל כן הינם באחריותם הבלעדית.

   9. נקניק קצבים אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: "נזק מכל סוג שהוא") שייגרם ללקוח נקניק קצבים  ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת ב-נקניק קצבים  ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג' כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח בנקניק קצבים  וכד'.

   10. הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או ל-נקניק קצבים ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.   

   11. נקניק קצבים לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו ב-נקניק קצבים. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא נקניק קצבים בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

   12. על ההתקשרות בין הלקוח לבין נקניק קצבים במסגרת נקניק קצבים  ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

   13. באמצעות הזנת פרטי הקשר, מבצע המשתמש Opt-In למאגר חברת נקניק קצבים ומאשר בכך לחברה או למי מטעמה לשלוח אליו הודעות שיווקיות לכתובת המייל ו/או הטלפון וכן לנתח מידע סטטיסטי הנוגע לשימושו באתר. במידה והלקוח מעוניין להיגרע ממאגרי המידע כאמור לעיל יהא עליו להודיע על כך ל-נקניק קצבים בכתב בהתאם להוראות כל דין.

 17. מדיניות פרטיות


   1. שימוש באתר זה מהווה הסכמה של המשתמש בו להיכלל במאגר המידע של החברה. החברה ו/או מי מטעמה תהא רשאית לפנות אל המשתמשים באמצעות דיוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות הודעות "פוש" באפליקציה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיוצ"ב.  

   2. אתר נקניק קצבים יהא רשאי להשתמש בפרטים שהמשתמש מסר ובמידע שיאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת  לצורך שיפור השירותים, והקשר עם המשתמש, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ"ב לצד ג' אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את  זהותו של המזמין.

   3. החברה תשמור את המידע שיאסף במאגריה ותהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.

   4. הקניין הרוחני ב-נקניק קצבים מבית חברת לה ארטיזאן שרקוטרי, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר"), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של נקניק קצבים, או של צדדים שלישיים שנקניק קצבים קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.